Krijg inzicht in je leven en verleden met behulp van familieopstellingen

delphia - familieopstellingen

Psychische problemen ontstaan nooit zomaar uit het niets. Het is een bekend samenspel tussen ‘nature’ en ‘nurture’. De discussie welke van de twee het meest belangrijk is voor bijvoorbeeld stoornissen is nog altijd gaande. Men is het er echter wel over eens dat het een wisselwerking is tussen beide. Dus een bepaalde aanleg voor een stoornis kan in de hand gewerkt worden door factoren in de omgeving en het kan ook zijn dat de omgeving dusdanig positief is dat bepaalde symptomen juist niet worden geactiveerd. Een fundamentele omgevingsfactor die bepalend is voor de ontwikkeling is natuurlijk de familie. Als je geboren wordt, dan ben je nooit alleen. Je verkeert altijd in een omgeving met mensen die voor je zorgen. Je hebt te maken met een vader een moeder (of adoptieouders), broers en zussen en eventueel andere familie. De familie heeft een sterke impact op de wijze waarop je als persoon ontwikkeld. Groei je op in een liefdevol gezin met weinig stress of juist in een gezin met problemen en veel stress. Wat zijn de kwaliteiten wat opvoeding betreft van de ouders? Wat voor een zelfbeeld krijg je binnen de familie. Hoe belangrijk de familie is merk je als je volwassen bent en terugkeert naar je familie. Vaak val je meteen weer in oude gedragspatronen ook al gedraag je je buiten de familie compleet anders. Als je dus wilt ontdekken waarom je bent zoals je bent, dan is het een optie om gebruik te maken van familieopstellingen. Tijdens familieopstellingen kun je je bewust worden van de rol die je familie speelt (heeft gespeeld) met betrekking tot jouw eigen zelfbeeld of een bepaalde stoornis. Veel problemen waar mensen mee te maken hebben zijn heel vaak direct te relateren aan de familie. Dit kunnen kleine problemen zijn zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst, maar het kunnen ook grote problemen zijn die voortkomen uit incest of mishandeling. Juist omdat je opgroeit in een gezin en op jonge leeftijd extra ontvankelijk bent voor externe invloeden, is de familie dé bron van veel problemen. Via familieopstellingen kun je hier inzicht in verkrijgen.

De familieopstellingen van Delphia

Via Delphia kun je een zogenaamde familieopstellingen workshop volgen. Via de verschillende familieopstellingen kan men inzicht verkrijgen in de dynamieken van verschillende familiesituaties. Je kunt zelf deelnemen aan een familieopstelling als representant. Je kunt uiteraard ook je eigen situatie aandragen. Het is echter wel verstandig om eerst mee te doen als representant. Op deze manier krijg je inzicht in de werking van deze familieopstellingen. Het idee is eigenlijk heel simpel. Eén persoon draagt een specifieke situatie aan. Deze situatie wordt dan met behulp van de representanten gespeeld. Op deze manier kun je heel snel zien wat de dynamiek is en hoe mensen reageren op bepaalde situaties binnen een familie. Dit leidt vervolgens al vrij snel tot inzichten die verhelderend kunnen zijn. Daarmee kun je dan makkelijker een weg vinden richting de juiste oplossingen.

Wanneer zijn familieopstellingen geschikt?

Mocht je met een probleem te maken hebben en vermoed je dat de oorzaak ligt bij je familie, dan kun je gebruik maken van familieopstellingen. Om echter zeker te weten of familieopstellingen ook echt functioneel zijn, kun je op de site van Delphia een lijst vinden met alle problemen waarbij het zinvol is om gebruik te maken van familieopstellingen. Hieronder vind je een opsomming met enkele voorbeelden uit die lijst:

  • Ik kan mijn weg niet vinden
  • ADHD
  • Incest
  • Verslavingen
  • Verwerking van abortussen
  • Seksueel misbruik
  • Schaamte/schuld
  • Depressies
  • Negatief zelfbeeld
  • Slechte band of relatie met ouder(s)